Rakennusvalvonta
HELSINKI-ESPOO-VANTAA-KAUNIAINEN
ASIALUETTELO (150 kpl)
YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT tulostuspäivämäärä 24.9.2023

Aihepiiri-numero Muutos Aihe   Vahvistuspvm Muutoksen
vahvistuspvm
TULKINTAKORTIT   tulkintakortteja 108 Tolkningskort 
16 Rakentamista koskevia määritelmiä 16 Definitioner som gäller byggande
115 Kerrosala 115 Våningsyta
  115  01 B Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset    12.3.2009 25.4.2019
  115  02 Seinäpaksuudesta johtuva ylitys Överskridning på grund av väggtjockleken   12.3.2009
  115  03 A Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta    12.3.2009 12.4.2018
  115  04 A Ullakko ja ullakon kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 12.4.2018
  115  05 B Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 9.4.2021
  115  06 A Kerrosalan ylitys, asuinhuoneistojen väliset väliseinät    19.10.2010 1.1.2018
  115  07 Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (ohje)    19.12.2014
  115  08 C Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)    19.12.2014 25.4.2019
  115  09 Asuinpientalon pinta-alataulukko selitysosa    17.1.2020
  115  10 Asuinpientalon pinta-alataulukko    17.1.2020
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 117 Krav beträffande byggande
  117  01 C Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja    19.2.2015 1.9.2020
  117  02 Ullakon ja kellarin huomioiminen rakennuksen kerrosluvussa ja korkeudessa    12.4.2018
  117  03 A Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirja    18.5.2018 21.9.2020
  117  04 PALOTURVALLISUUDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET sekä PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA    20.2.2020
117 a Rakenteiden lujuus ja vakaus 117 a Konstruktioners hållfasthet och stabilitet
  117 a  01 D Rakennesuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun yleisiä periaatteita    19.2.2015 23.1.2018
  117 a  02 C Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään    19.10.2010 23.1.2018
  117 a  03 B Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä    19.2.2015 12.4.2018
  117 a  04 A Puulattian värähtely    19.10.2010 1.1.2018
  117 a  05 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat    31.3.2010 12.3.2018
  117 a  06 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit    1.6.2011 12.3.2018
  117 a  07 A Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä    14.5.2014 23.1.2018
  117 a  08 A Oman puun käyttö omakotitalon ja maatalousrakennuksen rakentamisessa.    9.2.2016 1.1.2018
117 b Paloturvallisuus 117 b Brandsäkerhet
  117 b  01 G P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita.    12.3.2009 18.2.2022
  117 b  02 Asuntokohtaisen lasitetun parvekkeen osastointi.    12.3.2009
  117 b  03 Räystäsvaihtoehdot palosuojaukseen.    21.12.2009
  117 b  04 Palokatkotuotteet    1.6.2011
  117 b  05 A Ikkunat pientalon osastoidussa seinässä, kun osastointi toteutetaan vain toiseen rakennukseen    12.3.2009 10.3.2010
  117 b  06 Pientalojen välisen paloteknisen suunnitteluetäisyyden laskentaperiaatteita    26.10.2009
  117 b  07 C Rakennuksessa kiinni olevien katettujen terassien ja parvekkeiden osastointiperiaatteita    10.3.2010 1.6.2016
  117 b  08 D Rakennelmien osastointiperiaatteita, osa 1    10.3.2010 1.6.2016
  117 b  09 A Rakennelmien osastointiperiaatteita, osa 2    1.6.2011 1.6.2016
  117 b  10 B Rakennelman etäisyyden ja korkeuden määritysperiaatteita    10.3.2010 1.6.2016
  117 b  11 A Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 1: Perusvaatimukset rajan suhteen.    10.3.2010 10.3.2010
  117 b  12 Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 2: Vanhan osastoimattoman rakennuksen suht    10.3.2010
  117 b  13 Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 3. Osastoinnin erillisjärjestelymahdollis.    10.3.2010
  117 b  14 A Kokoontumis- ja liiketilojen pikarullaovet ja vastaavat poistumistiereitillä.    12.3.2009 21.12.2009
  117 b  15 Sähköasennukset uloskäytävissä    2.11.2012
  117 b  16 A Tuotanto- ja varastorakennuksen kerrosluvun soveltaminen. Avoin varastoparvi tuotanto- ja varastor.    12.3.2009 1.6.2016
  117 b  17 Pystysuorasta suunnasta poikkeavan metallisavupiipun osan kelpoisuuden osoittaminen    19.10.2010
  117 b  18 Tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus    26.8.2013
  117 b  19 Savupiipun kelpoisuuden osoittaminen    1.6.2011
  117 b  20 Pientalon avoin autosuoja. Omaan asuntoon liittyvän avoimen autosuojan paloturvallisuusratkaisut.    12.3.2009
  117 b  21 Muovisten ilmakanavien ja kanavaosien paloturvallisuus    19.10.2010
  117 b  22 Kertalämmitteisen kiukaan ja savuhormin yhteensopivuus.    9.2.2016
  117 b  23 A Irtaimistovarastot asuinkerrostalossa, kun porrashuoneen korkeus enintään 24 m    31.1.2018 2.6.2021
  117 b  24 B Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojen välinen pystysetäisyys ulkoseinällä yli 2- kerroksisissa rakennuksissa    31.1.2018 2.6.2021
  117 b  25 B Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  26 A Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  27 A Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  28 C ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1-ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  29 B VARATIET: KERROSTALOT, paloluokat P1 ja P2 ja ylimmän lattian korkeus* enintään 24m, POISTUMISALUE    25.4.2019 6.2.2023
117 c Terveellisyys 117 c Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
  117 c  02 Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen uuden rakennuksen rakentamisessa, laajennuksessa ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä    19.10.2010
  117 c  03 Ilmanvaihtojärjestelmän seinäpuhalluksen suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen    25.4.2019
  117 c  04 Huoneistokohtaiset vesimittarit    13.10.2022
117 d Käyttöturvallisuus 117 d Säkerhet vid användning
  117 d  01 A Kaide ja käsijohde    26.10.2009 1.1.2018
  117 d  02 E Sisäportaiden mitoitus    26.10.2009 10.5.2021
  117 d  03 E Lasirakenteet    26.10.2009 10.5.2021
  117 d  04 A Lasikatteet    26.10.2009 5.3.2021
  117 d  05 Pihan tai ympäristön tasoerot    26.10.2009
  117 d  06 A Lumiesteet    26.10.2009 5.3.2021
  117 d  07 Pääsy ullakolle ja katolle    26.10.2009
  117 d  08 Turvakiskot tasakatoilla    26.10.2009
  117 d  09 Riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja varusteet    26.10.2009
117 e Esteettömyys 117 e Tillgänglighet
  117 e  01 A Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin asuinrakennus)    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  02 A Pientalojen esteettömyydestä    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)    18.12.2015 25.4.2019
117 f Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f Bullerskydd och ljudförhållanden
  117 f  01 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita    19.10.2010 21.9.2020
  117 f  02 A Asuinkerrostalon kerrostaso-oven ääneneristysvaatimuksen esittäminen    12.3.2018 20.2.2020
  117 f  03 A Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)    12.3.2018 21.9.2020
117 g Energiatehokkuus 117 g Energiprestanda
  117 g  01 Rakennuksen energiatehokkuuden osoittaminen rakennuslupaa haettaessa.    1.7.2012
  117 g  02 A Rakennuksen ilmanpitävyys    19.10.2010 31.1.2018
  117 g  03 A ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISEN VAATIMUKSET LAAJENNUKSEEN TAI KERROSALAAN LASKETTAVAN TILAN LISÄÄMISEEN    24.5.2013 5.2.2020
  117 g  04 A Energiatehokkuusvaatimukset siirtokelpoisissa määräaikaisissa rakennuksissa    24.5.2013 5.2.2020
  117 g  05 Energiatehokkuusvaatimukset ja luvanvaraisuus rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä    24.5.2013
  117 g  06 Energiatehokkuusvaatimukset rakennuksen laajentamisen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisen    24.5.2013
  117 g  07 Energiatehokkuusvaatimukset uskonnollisissa rakennuksissa    24.5.2013
  117 g  08 Energiatehokkuusvaatimukset määräaikaisissa ja siirtokelpoisissa rakennuksissa    24.5.2013
  117 g  09 Energiatehokkuusvaatimukset rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydess    24.5.2013
117 i Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 117 i Bruks- och underhållsanvisningar för byggnader
  117 i  01 Talotekniikan toteutusvaiheen tietojen tallentaminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen    20.9.2022
117 j Asuin-, majoitus- ja työtilat 117 j Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
  117 j  01 Asuntolan, soluasunnon, erityisasumisyksikön ja asunnon lisähuoneen määritelmät ja ominaisuudet    11.10.2018
  117 j  02 Asuin- ja työtilojen ikkunapinta-ala    25.4.2019
120 f Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 120 f Bedömning av en projekterares behörighet
  120 f  01 D Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 30.12.2020
  120 f  02 C Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 7.2.2023
  120 f  03 A Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  120 f  04 A LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 12.3.2018
  120 f  05 Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön    12.3.2018
  120 f  06 Akustiikkasuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    21.9.2020
120 g Suunnittelijoiden ilmoittaminen 120 g Anmälan av projekterare
  120 g  01 A Selvitys suunnittelijoista (kortti ei ole voimassa)    31.3.2010 7.10.2016
121 Aloituskokous 121 Inledande möte
  121  01 Aloituskokouksesta luopuminen    25.3.2009
122 e Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 122 e Godkännande av arbetsledare och arbetsledare för specialområden
  122 e  01 A Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  122 e  02 B IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 26.11.2020
  122 e  03 A KVV-työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    12.3.2018 26.11.2020
18 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus 18 Tillståndsplikt för byggande och andra åtgärder
125 Rakennuslupa 125 Bygglov
  125  01 Ohje asunnoissa tapahtuvasta majoitustoiminnasta    22.5.2023
126 Toimenpidelupa 126 Åtgärdstillstånd
  126  01 A Mainoslaitteet, vapautukset toimenpideluvan hakemisesta    31.3.2010 12.3.2018
  126  02 A Mainoslaitteiden yleissuunnitelma    31.3.2010 12.3.2018
  126  03 A Mainoslaitteet rakennuksissa    31.3.2010 12.3.2018
  126  04 A Mainoslaitteet ja opasteet kiinteistöjen piha-alueilla    31.3.2010 12.3.2018
  126  05 A Mainoskankaat rakennuksissa    31.3.2010 12.3.2018
  126  06 B Ulkomainoslaitteet katualueilla    31.3.2010 12.3.2018
  126  07 A Ulkotarjoilualueet    31.3.2010 12.3.2018
  126  08 Maalämpökaivon poraus ja lämmönkeruuputkiston asentaminen    31.10.2011
  126  09 Kevytrakenteiset aidat, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.    12.3.2009
128 Maisematyölupa 128 Tillstånd för miljöåtgärder
  128  01 B Puiden kaataminen tonteilta    2.11.2012 18.12.2015
19 Lupamenettely ja lupaharkinta 19 Tillståndsförfarande och tillståndsprövning
131 Rakennuslupahakemus 131 Ansökan om bygglov
  131  01 Pientalon korkeusaseman määrittäminen ympäristöön sopivaksi suunnitteluvaiheessa    25.3.2009
20 Rakennustyön suoritus 20 Utförande av byggnadsarbete
150 d Erityismenettely 150 d Särskilt förfarande
  150 d  01 Erityismenettely Särskilt förfarande   31.3.2010
150 f Rakennustyön tarkastusasiakirja 150 f Inspektionsprotokoll för bygget
  150 f  01 B Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen    23.5.2013 11.5.2023
152 Rakennustuotteen ominaisuudet 152 Byggprodukters egenskaper
  152  01 Konesaumatun peltikaton teräslajit    9.2.2016
OHJEET     22 kpl Anvisningar
ARK
OHJE ARK01 B Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa    31.3.2010 9.12.2020
OHJE ARK02 C Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje    31.3.2010 7.4.2021
OHJE ARK03 A Asuinkerrostalon porrashuoneen kerrosalatulkinnasta ja ominaisuuksista    31.3.2010 1.9.2020
OHJE ARK04 C ASUINKERROSTALON VIHERHUONEEN OMINAISUUDET    19.10.2010 1.4.2020
OHJE ARK05 C Parvekkeen tai sen alla olevan terassin lasittaminen olemassa olevassa asuinkerrostalossa    19.10.2010 17.9.2021
OHJE ARK06 C Rakennussuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen)    16.1.2012 25.1.2022
OHJE ARK07 Tasokoordinaatti ja korkeusjärjestelmän muutos, Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmän esittäminen    15.6.2012
OHJE ARK08 Henkilökunnan sosiaalitilat toimisto-, liike- ja palvelutiloissa    2.11.2012
OHJE ARK09 Polkupyöräpaikat toimisto-, liike- ja palvelutiloissa    2.11.2012
OHJE ARK10 A RAKENNUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ja HANKEKUVAUS (korjaus- ja muutosrakentaminen ja rakennuksen laajentaminen)    18.12.2015 10.11.2021
OHJE ARK11 D Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 21.9.2020
OHJE ARK12 C Luvanvaraisen rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto    31.1.2018 22.1.2021
OHJE ARK13 Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa    31.1.2018
OHJE ARK14 Terassin tai parvekkeen rakentaminen ja/tai lasittaminen olemassa olevaan asuinpientaloon    10.12.2021
OHJE ARK15 Pientalon rakennustyönaikainen valvonta    26.8.2022
RAK
OHJE RAK01 A Kantavien rakenteiden laatusuunitelma ja laadunvarmistusmenettelyt.    14.11.2017 23.1.2018
VALVONTA
OHJE VALVONTA01 Toimenpidepyynnön/ Ilmiannon tekeminen    10.4.2012
PALO
OHJE PALO01 PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI RAKENNUSLUPAPROSESSISSA    20.2.2020
OHJE PALO02 Palokatko-ohje    28.3.2023
YL
OHJE YL01 Energiatehokkuus korjaamisessa    19.12.2014
OHJE YL02 VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS PYSYVÄÄN ASUMISEEN    12.10.2021
OHJE YL03 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIO- TAI SISÄILMAKORJAUKSEN LAADUNVARMISTUSSELVITYS    10.11.2021
LOMAKKEET     20 kpl Blanketter
RAK
LOMAKE RAK02 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomake   
LOMAKE RAK03 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomakkeeseen liittyvä ohje   
LOMAKE RAK04 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, pientalot   
LOMAKE RAK05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018 4.2.2020
LOMAKE RAK06 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen    12.6.2020
KVV
LOMAKE KVV01 Lupahakemus maalämpökaivon poraamiseen   
IV
LOMAKE IV01 Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja    11.10.2018
PALO
LOMAKE PALO01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet    20.2.2020
YL
LOMAKE YL01 E Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta    19.12.2014 20.9.2022
LOMAKE YL02 C Pää-ja Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2015 21.9.2020
LOMAKE YL03 B Rakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016
LOMAKE YL04 B Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016
LOMAKE YL05 B Lvi -suunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016
LOMAKE YL06 A SELVITYS RAKENNUKSEN TERVEELLISYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- tai muutostyö    23.1.2018 7.1.2022
LOMAKE YL07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti    4.6.2019
LOMAKE YL08 A Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio    27.11.2020
LOMAKE YL09 A SELVITYS RAKENNUKSEN TURVALLISUUDESTA Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2020 4.11.2021
LOMAKE YL10 SELVITYS RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2021
LOMAKE YL11 SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    10.1.2022
LOMAKE YL12 ENNAKKONEUVOTTELUASIALISTA JA -MUISTIO Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    18.1.2022