Rakennushankkeen yhteydessä on oltava aina yhteydessä asianomaiseen rakennuslupaviranomaiseen.